ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 
  
เป็นการร่วมประสานการทำงานและสนับสนุนงานของเวชบุคคลคาทอลิก โดยผ่านทางคณะกรรมการของชมรมเวชบุคคลคาทอลิก งานของเวชบุคคลคาทอลิกนี้ จะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านชีวิตฝ่ายจิตของสมาชิกชมรมฯ และเชื้อเชิญให้สมาชิกเข้าร่วมส่วนกับพระศาสนจักรในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยการออกให้บริการทางการแพทย์

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 :
:

[หน้าแรก]