ประวัติความเป็นมา

บทภาวนาชมรมเวชบุคคล

 

แนวทางปฎิบัติงาน
ปฏิทินงานเวชบุคคลฯ 2560
 

รายชื่อคณะกรรมการระดับชาติ
ปี 2013  - 2015
รายชื่อคณะกรรมการระดับชาติ
ปี 2016  - 2019

ทำเนียบเวชบุคคล

แผนปฏิบัติงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ 2017-2560

แผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ปี 2014

แผนปฏิบัติงานเวชบุคคลฯ ปี 2015

 

 

คำสอนเกี่ยวกับการทำแท้ง

.เสวนาการทำแท้ง

การอุ้มบุญ

 

 

 

แปลและพิมพ์สาส์นของพระสันตะปาปา

 

รณรงค์เผยแพร่สาส์นวันผู้ป่วยสากล

 

จัดฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2017

 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 

ประชุมคณะกรรมการชมรม
เวชบุคคลคาทอลิก

 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม
   ปี
2017 / 2560

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯครั้งที่ 1              

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯครั้งที่ 2              

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2016  24 oct 2559  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                             
                                                                                                              
อ่านต่อ...


“เวชบุคคล” บูรณาการงานสุขภาพลงสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์
   จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพให้แก่ครูคำสอนและอาสาสมัครสุขภาพจากวัดต่างๆ ในระหว่างวันที่ 28-29-30 เมษายน 2558 ณ โรงเรือนอเนกประสงค์วัดนักบุญเยนอเวฟา
 

                                                                                                         อ่านต่อ.....

รายชื่อคณะกรรมการระดับชาติ

ปี 2016 -2019
คำสั่งแต่งตั้งเวชบุคคลปี 2016-2559 (P1)
คำสั่งแต่งตั้งเวชบุคคลปี 2016-2559 (P2)
กฤษฎีกา ยกร่าง Final (30-7-2015)
 

                                                                    
                           

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเวชบุคคลคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2014  วันที่ 6 ธันวาคม 2014
 

รายงานกิจกรรมคณะกรรมการเวชบุคคลฯ_2014

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กิจกรรมเวชฯกรุงเทพ 2016
 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
กิจกรรมเวชบุคคลฯนครราชสีมา 2016
 

สังฆมณฑลเชียงใหม่
กิจกรรมเวชบุคคลฯเชียงใหม่  2016
 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี
กิจกรรมเวชบุคคลฯราชบุรี 2016
 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

สังฆมณฑลจันทบุรี

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 :
:

[หน้าแรก]