1 โครงการฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่เวชบุคคล

2 แบบฟอร์มยืนยัน การร่วมประชุมใหญ่

   +   จดหมายจากจิตตาธิการเวชบุคคลฯ

   + บ้านสบายริมโขง

   +   ศูนย์อาชีพชนบทหนองคาย

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก