รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

ปี 2015

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 1/2015

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2558

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2558

ปี 2014

รายงานกิจกรรมคณะกรรมการผู้สูงอายุ  ปี 2014

รายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/ 2014

 

 

 

 

 

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::
 

[หน้าหลัก]