ประวัติความเป็นมา

แนวทางปฎิบัติงาน

รายชื่อคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะอนุกรรมการ

แผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
 ปี 2016-2559

 

 

 

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ
 ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ
 ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ
 ครั้งที่ 3/2559

 

 

 

 

                   รายงานทั้งหมด..

                                                                                                       
อ่านต่อ...การสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/2015
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ
หัวข้อ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 –วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558/2015
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์
     อ่านรายงาน ต่อ....
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 1/2015

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 2/2015

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 3/2015

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุครั้งที่ 4/2015

    

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::
 

[หน้าหลัก]